Vattenbrunnar i Bohuslän

Här borrar Borr X vattenbrunnar till blivande bostadsområde i Bohuslän.

Ca 15% av landets befolkning har egen brunn och nyttjar grundvattnet.

Vatten som samlats i i bergssprickor eller lagrats i jordlagren kan samlas upp i en brunn. Det finns olika tekniker för anläggning av brunnen beroende på de geologiska omständigheterna.

Borrad vattenbrunn och filterbrunn är två av de varianter som Borr X står till tjänst med.

Brunnens djup och placering är avgörande för kvaliteten på dricksvattnet. Har man en för ytlig brunn kan ämnen från jordbruk och avlopp förorena vattnet i brunnen, borrar man för djupt finns risken att saltvatten tränger in. Så här i Bohuslän och andra kustnära områden är risken för saltvatten större och man får vara försiktig så man inte borrar för djupt.

Förutom brunnens läge har även konstruktionen betydelse för vattenkvaliteten. Branschorganisationerna Borrföretagen och SGU har tagit fram typgodkända konstruktioner som vi jobbar utifrån och har licens för.