Gyromätning/
rakhetsmätning

Med vårt Twingyro kan vi mäta in borrhål och ledningar såväl vertikalt som horisontellt. Detta för att säkerställa och/eller verifiera borrhålets/ledningens sträckning och placering. Gyrot är helt omagnetiskt och påverkas ej av störningar i form av ledningar och magnetiska strukturer. Inmätningen sker i X, Y och Z position samt redovisas i excel och DWG.

Kontakta oss gärna för mer information och kostnadsförslag! 

Johan Wedrup | johan@borrx.se | 070-218 14 62