Geoteknik

Vi utför geotekniska borrningar i krävande material med inslag av block och andra föremål. Vid massiva jordlager kan foderrör borras ner till berg för att sedan fortsätta med tex kärnborrning för bergskatering

Kontakta oss gärna för mer information och kostnadsförslag! 

Johan Wedrup | johan@borrx.se | 070-218 14 62