Geoenergiborrning

Vi har stor erfarenhet av geoenergiborrning i såväl stora entreprenader med höga dokumentationskrav samt totalentreprenader med värmepumpar, tankar samt inkoppling. Vi har AB certifiering och nödvändiga licenser för att kunna utföra svetsning i samband med sammankoppling av marklagret.

Till vårt förfogande har vi modern och miljöklassad utrustning samt små starka maskiner och en s.k. källarmus för trånga utrymmen. Vi är gärna med i ett tidigt planerings- och projekteringsskede och bistår med vår samlade kunskap. Önskas inmätning av borrhål bistår vi även med detta.

Kontakta oss gärna för mer information och kostnadsförslag! 

Johan Wedrup | johan@borrx.se | 070-218 14 62