Filterbrunnar och grundvattenrör

Filterbrunnar lämpar sig väl för saneringsborrningar och andra applikationer där man vill pumpa eller återföra vatten/vätskor från jordlagren. Foderrör borras ner genom jordmassorna till önskat djup. Därefter sänks ett slitsat filter i antingen plast eller rostfritt stål ner och foderrören dras upp så att filtret friläggs. Slutligen renspolas filterspetsen.

 

Vi utför även installation av grundvattenrör i alla typer av material och terräng.

Kontakta oss gärna för mer information och kostnadsförslag! 

Johan Wedrup | johan@borrx.se | 070-218 14 62