Hållbar produktion

Stora maskiner har tidigare varit stora förbrukare av fossilt bränsle. Dyrt för både plånbok och miljö.

Nya maskiner har numer möjlighet att köra miljövänligt på el. Det spåret tycker vi på Borr X är intressant och har ställt om så alla nya borrvagnar ska vara miljöklassade och ha möjlighet att gå på el. Vi har också miljöklass V på vår diesel och hydrauloljor som är godkända enligt SP-listan.

Det är inte alla uppdragsgivare som kräver denna miljöklassning än. Men fler och fler uppdrag har det kriteriet och vi är redo om så är fallet.

Ut med de gamla och in med nya uppdaterade maskiner för hållbar produktion!