Grundvattenrör som kontrollredskap

Grundvattenrör

På vår turné i Norrland var ena stoppet ett projekt om fyra grundvattenrör för kontroll av yttre miljö.

Med hjälp av grundvattenrör kan man på ett enkelt och utan större ingrepp på naturen, göra regelbunda kontroller av grundvattnet. Dels kan grundvattnennivån mätas och dels kan vattenprover analyseras för kemikalier, mikroorganismer och radon.

Vid eventuella avvikelser kan då snabba åtgärder sättas in för att minska och åtgärda eventuella skador på dricksvatten och miljö.

Nästa projekt för vårt Norrlandsteam är vattenbrunnar men innan dess tar vi lite ledigt och passar på att önska er alla:

Trevlig Midsommar!

borrx.se/tjanster/filter-grundvattenrör