Grundläggning vid Handelshögskolan för Västlänken

Torsdag och sol i Göteborg. Nya hål ska borras vid Handelshögskolan för Västlänken. Väldigt spännande projekt att få vara delaktiga i!

I många av våra projekt utför vi specialborrning dvs att vi anpassar oss efter kundens önskemål och behov. Läs mer om våra olika tjänster på borrx.se.