Ett släp kommer lastat

Då var vår nya borrvagn lastad för sitt första uppdrag uppe i Enåsen. 10-15 stycken borrpunkter för provtagning ska utföras i gammal gråbergstipp.

Tillsamman med rigg skickas tillhörande rör, kompressor och materialcontiner. Efter Enåsen skickas hela ekipaget norröver för nya uppdrag.

Lycka till!