Lite borrör på plats…

Vid borrning behövs borrör och beroende på vilken storlek på hålet man ska borra får man anpassa rörets diameter. I takt med att hålet borras djupare, skarvas rör efter rör ihop vilket gör det möjligt att borra flera kilometer djupt ner i berggrunden.

Dessa största 6-metersbjässar på diameter 273 mm väger 644kg styck. Man får viss respekt för maskinerna som krävs för att kunna hantera denna tunga utrustning! Med vår nya rigg, QMatec 4530XLR, är det inga problem!